Rødovre skal ikke leve med motorvejsstøjen

Med over 130.000 døgnbilister er Rødovre hårdt ramt af trafikstøjen fra Motorring 3. Regeringen har i juni 2021 bevilliget 75 mio. kr. til støjværn til Rødovre, men IrmaByen er slet ikke dækket.

Boliger rammes hårdt

Trafikstøjen domineres af Motorring 3, som med sine 5,5 km står for hovedparten af støjbelastningen i Rødovre. Trafikken er steget betragtelig de sidste mange år. I dag kører mere end 130.000 bilister gennem Rødovre og i 2030 forventes antallet at stige til 175.000. Vejdirektoratet vurderer, at støjen er øget med 60% på bare fem år. Der er opført støjskærme fra nord for Jyllingevej, men ingen skærme ned til Roskildevej, hvilket især rammer Nygårdskvarteret, Carlsro og IrmaByen. Over 8700 boliger er dagligt plaget af støj over grænseværdien på 58dB.

Den fredede Vestvold er et støjhelvede uden afskærmning

Vestvolden blev for mere end hundrede år siden opført som forsvarsværk til København. Det er i dag Rødovres største rekreative område. Desværre løber M3 fra Jyllingevej til Roskildevej tæt på området og ødelægger enhver naturoplevelse. I lovgivningen står, at rekreative områder højst må belastes med 53dB støj, men her taler vi om niveauer der nærmer sig 80dB.

Der er ikke opført støjskærme på strækningen, fordi Staten ikke opfører støjskærme for at beskytte naturområder eller fredede områder

Mennesker dør af støj og stress

Ifølge Miljøstyrelsen dør der årligt 700 mennesker i Danmark af støjrelaterede sygdomme. Årsagerne er især ødelagt nattesøvn og manglende mulighed for at slappe af i rolige omgivelser.
27% af alle demenstilfælde i Danmark kan relateres til støj. 

Ny asfalt på M3

I 2008 blev der med udbygningen af Motorring 3 pålagt støjdæmpende asfalt, men virkningen er ikke alene væk i dag, belægningen støjer faktisk mere end hvis der blot var pålagt en standard betonasfalt. Alle der bor i nærheden af M3 ved, at kommunen har beskåret beplantningen på voldene kraftigt, hvorved lyden har bedre forudsætninger for at brede sig med den fremherskende vestenvind ind over Rødovre. Samtidig forøges støjen ved den store jordvold, som er opført på Glostrupsiden. Der er desværre er der først planlagt en udskiftning af asfalten i 2023.

Støjen stiger kun

Vejdirektoratet har foreslået at inddrage nødsporene på hele M3, hvilket både vil forøge trafikken og støjen. Samtidig er det vedtaget, at den sidste etape af Frederikssundsmotorvejen bygges og at motorvejen fra Allerød til Hillerød forlænges. Det bliver derved lettere at komme fra København gennem Motorvejskryds Rødovre dertil, men det øger alt andet lige trafikken og støjen.

Regeringen giver 75 mio. kr. til en halv skærm

Med forliget om støj har regeringen i juni 2021 bevilliget 75 mio. kr. til støjskærme i Rødovre. 
I september besøgte transportminister Benny Engelbrecht Rødovre med borgmesteren for at fortælle om planerne for de nye støjskærme. Jeg fik lejlighed til at møde ham og stor var min forundring, da han fremviser et kort fra Transportministeriet dateret 17. september. Vejdirektoratet har kun planlagt en støjskærm til Rødovre Parkvej fra Jyllingevej. Derved bliver op til 3.000 borgere i IrmaByen slet ikke dækket ind, og støjen kan fortsætte med lystigt at ødelægge enhver naturoplevelse på Vestvolden.  

Det kæmper jeg for

Rødovre har fået beregnet, at en fuld støjskærm fra Jyllingevej til Roskildevej koster ca. 62 mio. kr. Derfor skal hver krone selvfølgelig anvendes ikke bare til en fuld støjskærm til Roskildevej, men også til forbedring på øvrige områder i Rødovre, f.eks. M3 i Islev. Alt andet er ikke rimeligt.