Rødovre skal have en støjskærm til Roskildevej

Vallensbæk gør det - tilbyder Staten at indgå i en medfinansiering af en støjskærm. Vi bliver nødt til at gøre noget aktivt selv. Staten ser ikke nogen støjproblemer i Rødovre.

Trafikstøjen domineres af Motorring 3, som med sine 5,5 km står for hovedparten af støjbelastningen i Rødovre.Trafikken er steget betragtelig de sidste fem år fra 80.000 til 125.000 døgnbilister. Vejdirektoratet vurderer, at støjen er øget med 60%. Der er opført støjskærme fra nord for Jyllingevej, men ingen skærm ned til Roskildevej, hvilket især rammer Nygårdskvarteret, Carlsro og IrmaByen. Over 3700 mennesker i 1600 boliger er dagligt plaget af støj over grænseværdien på 58dB.

I 2008 blev der med udbygningen af M3 pålagt støjdæmpende asfalt, men Vejdirektoratet konkluderer, at effekten er væk efter 15 år. Med 10 år på bagen er effekten af den støjdæmpende asfalt mere end halveret. Alle der bor i nærheden af M3 ved, at kommunen har beskåret beplantningen på voldene kraftigt, hvorved lyden har bedre forudsætninger for at brede sig med den fremherskende vestenvind ind over Rødovre. Samtidig forøges støjen ved den store jordvold, som er opført på Glostrupsiden.

Jeg har ved flere lejligheder haft foretræde for Transportudvalget på Christiansborg for at fremlægge støjsagen, sidste gang i december 2016. Hver gang har vi efterfølgende modtaget samme copypaste tekst: ‘Udbygningen af Motorring 3 indeholdt ikke støjafskærmning langs Vestvoldens rekreative områder, idet det blev vurderet, at støjskærmene ville have en meget begrænset effekt for de bagvedliggende boligområder. Dette er fortsat Vejdirektoratets vurdering’!

Ifølge Miljøstyrelsen dør der årligt 700 mennesker af støjrelaterede sygdomme. Rødovre kan være med til at skabe et sundere miljø ved at gå ind i en medfinansiering med Staten af en støjskærm fra Roskildevej til Jyllingevej. Det vil jeg kæmpe for.