Rødovre skal ikke leve med motorvejsstøjen

Med over 130.000 døgnbilister er Rødovre hårdt ramt af trafikstøjen fra Motorring 3. Regeringen har godt nok afsat 3 mia. kr. til bekæmpelse af støj, men Vejdirektoratet vil først køre et forsøg med støj-stærekasser for at få farten ned. Men det er en stråmand.

Boliger rammes hårdt

Trafikstøjen domineres af Motorring 3, som med sine 5,5 km står for hovedparten af støjbelastningen i Rødovre. Trafikken er steget betragtelig de sidste mange år. I dag kører mere end 130.000 bilister gennem Rødovre og i 2030 forventes antallet at stige til 175.000. Vejdirektoratet vurderer, at støjen er øget med 60% på bare fem år. Der er opført støjskærme fra nord for Jyllingevej, men ingen skærme ned til Roskildevej, hvilket især rammer Nygårdskvarteret, Carlsro og IrmaByen. Over 8700 boliger er dagligt plaget af støj over grænseværdien på 58dB.

Den fredede Vestvold er et støjhelvede uden afskærmning

Vestvolden blev for mere end hundrede år siden opført som forsvarsværk til København. Det er i dag Rødovres største rekreative område. Desværre løber M3 fra Jyllingevej til Roskildevej tæt på området og ødelægger enhver naturoplevelse. I lovgivningen står, at rekreative områder højst må belastes med 53dB støj, men her taler vi om niveauer der nærmer sig 80dB.

Der er ikke opført støjskærme på strækningen, fordi Staten ikke opfører støjskærme for at beskytte naturområder eller fredede områder

Mennesker dør af støj og stress

Ifølge Miljøstyrelsen dør der årligt 700 mennesker i Danmark af støjrelaterede sygdomme. Årsagerne er især ødelagt nattesøvn og manglende mulighed for at slappe af i rolige omgivelser.

Der skal ny asfalt og skærme på M3

I 2008 blev der med udbygningen af Motorring 3 pålagt støjdæmpende asfalt, men virkningen er ikke alene væk i dag, belægningen støjer faktisk mere end hvis der blot var pålagt en standard betonasfalt. Alle der bor i nærheden af M3 ved, at kommunen har beskåret beplantningen på voldene kraftigt, hvorved lyden har bedre forudsætninger for at brede sig med den fremherskende vestenvind ind over Rødovre. Samtidig forøges støjen ved den store jordvold, som er opført på Glostrupsiden.

Støjen stiger kun

Vejdirektoratet har foreslået at inddrage nødsporene på hele M3, hvilket både vil forøge trafikken og støjen. Samtidig er det vedtaget, at den sidste etape af Frederikssundsmotorvejen bygges og at motorvejen fra Allerød til Hillerød forlænges. Det bliver derved lettere at komme fra København gennem Motorvejskryds Rødovre dertil, men det øger alt andet lige trafikken og støjen.

Det kæmper jeg for

Jeg har gennem årene haft foretræde for Transportudvalget på Christiansborg for at fremlægge støjsagen. I 2010 lykkedes det mig sammen med en række politiske partier, grundejer – og boligforeninger at skaffe 10 mio. kr. til 800 m støjskærm nord for Jyllingevej.

Som medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Kommunalbestyrelsen har jeg sat høj fokus på M3 og  manglende skærme og asfalt. Jeg har bla. fået budgetvedtaget, at Rødovre, hvis alt andet glipper, kan gå med i en finansiering af støjskærme.  

I det nyeste udspil fra regeringen foreslås det, at der skal opsættes et forsøg med såkaldte støj-stærekasser på M3 for at nedbringe støjen ved at sænke hastigheden på 90km/t. Men vi har allerede fået påvist, at det ikke vil hjælpe nævneværdigt i Rødovre, hvilket Vejdirektoratet selv skriver. Selv med disse stærekasser i brug forøges trafikken på M3 med 25% i 2030.