Borgeren i centrum

Borgerne skal høres før større byplaner sættes i værk - også ved vejændringer.

Det er vigtigt, at borgerne får et større medansvar i lokalsamfundet. Derfor skal borgerne inddrages ved byplaner, byudvikling og trafikale omlægninger allerede i procesfasen. Alt for ofte er borgernes høringssvar blevet mødt med et gummistempel ’Indsigelsen har ikke givet anledning til ændring’. I Damhussagen valgte et flertal i kommunalbestyrelsen at ignore 220 indkomne høringssvar mod et planlagt højhusbyggeri.
I høringen om Rødovre Port ved Rødovre Station overhørtes samtlige klager over manglende p-pladser i området. Høringssvar ved støjhandlingsplaner giver ingen anledning til ændringer eller forsøg på dialog.

Vi foreslår, at forvaltningen ved mere end 10 kritiske høringssvar, som udgør mere end halvdelen af alle høringsvar, opstiller valgmuligheder, som kommunalbestyrelsen skal tage stilling til.  

Grundejer- og beboerforeninger skal direkte inddrages i den politiske beslutningsproces. F.eks. ved at nedsætte arbejdsgrupper til idéudvikling.

 Det er trods alt borgerne der ved, hvor skoen trykker. Det er dem politikerne er til for – ikke omvendt.