Om mig

Jeg har boet i Rødovre det meste af mit liv og i de sidste 25 år i Nygårdskvarteret. Som formand for Nygårds GF er jeg optaget af et grønt miljø uden støj. Det skal være en menneskeret at opholde sig i sit hjem uden støj fra Motorring 3.

I Rødovre betales en alt for høj grundskyld og personskat. Det rammer især grundejere og lejere i rækkehuse. Skatterne skal sænkes mærkbart i forhold til Region Hovedstaden. Da jeg flyttede ind i 1997 var den samlede regning for grundskyld og renovation på 11.500 kr årligt. Det er i dag steget til 37.000 kr. Hvordan hænger det sammen?

Der skal sættes fokus på opførelse af gode seniorboliger, så ældre kan forblive i kommunen, når kræfterne til hus og stor lejlighed ikke slår til. Jeg håber at kunne blive i kommunen den dag, hvor jeg ikke længere på forsvarlig vis er i stand til at passe mit hus og have. Alt for ofte ser jeg ældre, der kæmper en håbløs kamp, hvor livet ville have været lettere med en passende seniorbolig. Der er masser af unge familier, der kan benytte et stort hus i Rødovre.

Jeg er i dag pensioneret bibliotekar. Ud over venner og familie er mine interesser istandsættelse og ombygninger, samt bøger om politik og historie.

I kommunalbestyrelsen arbejder jeg for:

  • Der skal opsættes støjskærme og ny støjdæmpende asfalt på M3
  • Vestvolden som rekreativt område uden støj fra M3
  • Der skal fokus på velfærdssamfundets kerneydelser
  • Flere seniorboliger i Rødovre
  • Grundejer- og boligforeninger skal direkte inddrages i væsentlige beslutninger
  • Udbygningen af Rødovre skal ikke give mere trafik eller færre grønne områder
  • Lavere grundskyld og personskat