Om mig

Jeg har boet i Rødovre det meste af mit liv, og de sidste 20 år i et ældre hus i Nygårdskvarteret. Som formand for Nygårds GF er jeg optaget af et grønt miljø uden støj. Det skal være en menneskeret at opholde sig i sit hjem uden støj fra f.eks. motorveje. Støjen fra M3 er stille og roligt vokset år for år. Udvidelsen fra 4 til 6 spor, samt udfletningen til Frederikssund giver i dag 125.000 døgnbilister. Derfor kæmper jeg for en støjskærm langs M3 langs Vestvolden, som er et fantastisk flot rekreativt område.

Som borger forventer jeg at blive medinddraget, når kommunen påtænker større byplaner og vejændringer. Det kniber det meget med. Det er borgeren der ved, hvor skoen trykker. Grundejer- og beboerforeninger skal benyttes som en ressource ikke som en belastning for de kommunale myndigheder. Hvornår har jeg hørt kommunen sige, ‘Tak for din henvendelse’?

I Rødovre betales en alt for høj grundskyld og personskat. Det rammer især grundejere og lejere i rækkehuse. Skatterne skal sænkes mærkbart i forhold til Region Hovedstaden. Da jeg flyttede ind i 1997 var den samlede regning for grundskyld og renovation på 11.500 kr årligt. Det er i dag steget til 36.000 kr. Hvordan hænger det sammen? 

Det er kerneydelser og god velfærd kommunen skal arbejde for, ikke flere djøf-ansatte til en overadministration af borgeren. Der bruges 1.500 kr. mere i administration for hver rødovreborger end i f.eks. Herlev. Vi taler om 55 mil. kr. Hvorfor det? Er vi da så svage.  

Der skal sættes fokus på opførelse af gode seniorboliger, så ældre kan forblive i kommunen, når kræfterne til hus og stor lejlighed ikke slår til. Jeg håber at kunne blive i kommunen den dag, hvor jeg ikke længere på forsvarlig vis er i stand til at passe mit hus og have. Alt for ofte ser jeg ældre, der kæmper en håbløs kamp, hvor livet ville have været lettere med en passende seniorbolig. Der er masser af unge familier, der kan benytte et stort hus i Rødovre.

Jeg er i dag pensioneret bibliotekar. Til daglig har jeg et seniorjob på Landbohøjskolen, samt i Gallup, hvor jeg for Danmarks Statistik klarlægger familiers privatøkonomi.

Ud over venner og familie er mine interesser istandsættelse og ombygninger, samt bøger om politik og historie.  

I kommunalbestyrelsen vil jeg arbejde for:

  • lavere grundskyld og personskat
  • Rødovre skal medfinansiere en støjskærm langs M3
  • Der skal fokus på velfærdssamfundets kerneydelser
  • Ældre skal kunne opnå en god seniorbolig
  • Grundejer- og boligforeninger skal direkte inddrages i væsentlige beslutninger
  • Udbygningen af Rødovre skal ikke give mere trafik eller færre grønne områder  

 

Læs mere om vores politik her